today19.01.2022 Çarşamba
GÖREV TANIMLAMA

Antakya Belediye Başkanlığı'nın amaç, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Antakya Belediyesi sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için mevzuatlar çerçevesinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek. 

Yayın Tarihi : 29 Mayıs, 2017