today28.06.2017 Çarşamba
Organizasyon Şeması
    • Belediye Başkanı İsmail Kimyeci
      • İsmail Kimyeci 'ye Bağlı Müdürlükler
        • Özel Kalem Müdürlüğü
        • Teftiş Kurulu Müdürlüğü
      • Belediye Meclisi
      • Belediye Encümeni
      • M.Kemal Karakaplan
        • Mali Hizmetler Müdürlüğü
        • Yazı İşleri Müdürlüğü
        • Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü
        • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
        • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
          • Bilgi işlem Birimi
        • Temizlik İşleri Müdürlüğü
        • Zabıta Müdürlüğü
        • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
      • M.Cengiz Özgöz
        • Sağlık işleri Müdürlüğü
          • Veterinerlik
        • Hukuk Müdürlüğü
      • N.ELÇİN ERYETLİ
        • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
        • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
        • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
        • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
      • Abdullah Okur
        • Spor İşleri Müdürlürlüğü
      • Hikmet Hatunoğlu
        • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
      • Erhan Tartıcı
        • Etüd Proje Müdürlüğü
      • İbrahim Sarı
        • Fen işleri Müdürlüğü
        • Park ve Bahçeler Müdürlüğü