today17.05.2022 Salı
GÖREV TANIMLAMA

(1) Antakya Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48.
Maddesi ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları
ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Antakya
Belediye Meclisi’nin 04/05/2015 tarih ve 46 sayılı kararı ile kurulmuştur.
(2) Antakya Belediyesi muhtarlık İşleri Müdürlüğü, ilgili Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev
yapar.
Örgütlenme yapısı
(1) Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibidir :
a) Müdür
b) Muhtarlık İşleri Birimi
c) İdari İşler Birimi

Yayın Tarihi : 30 Mayıs, 2017