today05.06.2023 Pazartesi
Organizasyon Şeması
  • Belediye Başkanı İzzettin YILMAZ
   • Belediye Meclisi
   • İzzettin YILMAZ'a Bağlı Müdürlükler
    • Özel Kalem Müdürlüğü
    • Teftiş Kurulu Müdürlüğü
   • Belediye Encümeni
   • ABDULLAH METİN DÖNMEZ
    • Mali Hizmetler Müdürlüğü
    • Bilgi İşlem Müdürlüğü
    • Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü
    • Temizlik İşleri Müdürlüğü
    • İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü
   • Salih ÇİÇEK
    • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
    • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
    • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
    • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
   • Engin SÖZER
    • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
    • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
    • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
    • Zabıta Müdürlüğü
    • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
    • Hukuk İşleri Müdürlüğü
   • Abdullah OKUR
    • Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
   • İbrahim SARI
    • Fen işleri Müdürlüğü
   • Alev SEÇMEN
    • Etüd Proje Müdürlüğü
    • Sağlık işleri Müdürlüğü
   • Rezzuk AYOĞLU
    • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
    • Spor İşleri Müdürlürlüğü